Orto-Praxis:

Zapraszamy pacjentów do specjalistycznych gabinetów ( protetyka, ortodoncja, stomatologia zachowawcza..). Oferujemy także konsultacje dla Koleżanek i Kolegów z innych gabinetów.

Aktualności:

NOWY adres email do korespondencji ! : p.luberda@gmail.com

UWAGA ! dr Anna Szetela-Luberda zakończyła wpisywanie nowych pacjentów na rok 2019.