REJESTRACJA TEL. (12) 423 62 26

Bardzo prosimy o telefony w godzinach pracy lekarza.

Anna Szetela-Luberda: pon , śr 9-14, wtorek i czw. 14-18.30

email : p.luberda@gmail.com